26 Ιουν 2014

Ένα eshop στον υπολογιστή σας - Μέρος 1

Είστε από αυτούς που επιθυμούν την απόλυτα οικονομική λύση και ταυτόχρονα τον πλήρη έλεγχο του τι θα εγκατασταθεί, πως και με ποιά μορφή ;

Έχετε χρόνο και όρεξη και θα θέλατε να πειραματιστείτε ;
Θέλετε να πάρετε μία γεύση από την διαχείριση και την λειτουργία ενός eshop, χωρίς να ξοδέψετε χρήματα ;

Ας δούμε λοιπόν μαζί, πως μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, και μάλιστα σε ένα φορητό μέσο, όπως έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή ένα στικάκι, την πιο δημοφιλή πλατφόρμα για eshop και αυτήν με την μεγαλύτερη υποστήριξη, όπως και απόλυτα δωρεάν.


Για να ξεκινήσουμε, θα χρειαστούμε δύο προγράμματα. Το XAMPP για Windows ( υπάρχει και έκδοση για Linux )  και το Oscommerce στην πιο πρόσφατη έκδοσή του, την 2.3.3.4


XAMPP
1) Το XAMPP, είναι ένα software που δίνει την δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να τρέξουμε τοπικά στον υπολογιστή μας, έναν web server κσι μία βάση δεδομένων και έτσι πληκτρολογώντας την διεύθυνση του eshop μας στον browser που χρησιμοποιούμε ( Firefox, Chrome, Internet Explorer ) να το βλέπουμε σαν να πρόκειται για μία πραγματική ιστοσελίδα, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο.

Θα εγκαταστήσουμε λοιπόν την πιο πρόσφατη έκδοσή του, την 1.8.3 για windows, και μάλιστα στην portable μορφή της, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα αναγκαία αρχεία της θα είναι εγκατεστημένα και αποθηκευμένα στο φορητό μέσο μας και όχι στο pc μας. Έτσι, ακόμα και εάν θέλουμε να δουλέψουμε σε διαφορετικό pc κάθε φορά, πχ το πρωί στο laptop της εργασίας μας και το βράδυ στο σταθερό pc του σπιτιού μας, θα μπορούμε να το κάνουμε άνετα, πολύ απλά συνδέοντας το αποθηκευτικό μέσο στο οποίο θα βρίσκεται.

Θα κατεβάσουμε λοιπόν το XAMPP for Windows 1.8.3 από εδώ και μόλις το λάβουμε, θα το επιλέξουμε για να αρχίσει η εγκατάσταση. Όταν μας ζητηθεί το που θα εγκατασταθεί, θα επιλέξουμε τον φορητό usb δίσκο μας ( για ευκολία από εδώ και πέρα θα γράφω για δίσκο ), όπου πρώτα καλό θα είναι να έχουμε φτιάξει ένα φάκελλο με το όνομα XAMPP. Θα επιλέξουμε να εγκαταστήσουμε τα πάντακαι η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι και θα διαρκέσει αρκετά. Κατά τη διάρκεια, θα χρειαστεί να επιτρέψουμε την πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο, στο firewall των windows ή σε όποιο άλλο έχουμε ενεργό, των Apache web server και της MySQL βάσης δεδομένων.

2)  Όταν τελειώσει, θα ανοίξει το Control Panel το οποίο όμως θα κλείσουμε για την ώρα. Σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, έτσι ώστε να μπορούμε να εγκαταστήσουμε, για εργασία ή πειραματισμό, πολλαπλά website και πάντα τοπικά στον υπολογιστή μας.

Αν δεν σας ενδιαφέρει αυτή η δυνατότητα, αγνοήστε τα επόμενα βήματα αν και θα τα πρότεινα μιας και πρόκειται για απλή διαδικασία, η οποία και θα γίνει μία και μόνη φορά.

3) Με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου, όπως το Notepad++, το Σημειωματάριο ή το δικής μου προτίμησης Edit Pad Pro, θα ανοίξουμε το αρχείο hosts που για τα windows 7 με τυπική εγκατάσταση βρίσκεται στο

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Θα σβήσουτμε όλες τις εγγραφές που θα βρούμε εκεί και θα τις αντικαταστήσουμε με τις παρακάτω:

 # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#    127.0.0.1       localhost
 
127.0.0.1       develop1
127.0.0.1       develop2
127.0.0.1       develop3
127.0.0.1       develop4
127.0.0.1       develop5
127.0.0.1       develop6

127.0.0.1       develop7
127.0.0.1       develop8
127.0.0.1       develop9

 Σώζουμε το αρχείο στην θέση του, με τις αλλαγές που κάναμε. Αυτό θα μας επιτρέψει να μπορούμε να έχουμε μέχρι και 9 ιστοσελίδες ταυτόχρονα στο pc μας !

4) Πηγαίνουμε στον δίσκο που έχουμε εγκαταστήσει το XAMPP, και βρίσκουμε και ανοίγουμε το αρχείο

X:\<φάκελλος εγκατάστασης xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

διαγράφουμε όλα τα περιεχόμενά του και τα αντικαθιστούμε με τα παρακάτω:

#
# Virtual Hosts
#
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
##NameVirtualHost *:80

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
##<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    ##DocumentRoot "/xampp/htdocs/dummy-host.localhost"
    ##ServerName dummy-host.localhost
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
##</VirtualHost>

##<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host2.localhost
    ##DocumentRoot "/xampp/htdocs/dummy-host2.localhost"
    ##ServerName dummy-host2.localhost
    ##ServerAlias www.dummy-host2.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host2.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host2.localhost-access.log" combined
##</VirtualHost>

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop1"
    ServerName develop1
    ServerAlias www.develop1.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop2"
    ServerName develop2
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop3"
    ServerName develop3
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop4"
    ServerName develop4
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop5"
    ServerName develop5
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop6"
    ServerName develop6
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop7"
    ServerName develop7
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop8"
    ServerName develop8
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "/xampp/htdocs/develop9"
    ServerName develop9
    ##ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>


Σώζουμε το αρχείο και πλέον ολοκληρώνεται η δυνατότητα πολλαπλών εγκαταστάσεων ιστοσελίδων, τοπικά στο pc μας.

Δείτε την συνέχεια της εγκατάστασης στο Ένα eshop στον υπολογιστή σας βήμα προς βήμα - Μέρος 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου